Autor

Autor

Aici poate fi textul referitor la autor

Manastirea Strunga

strunga 122.jpg

ÎNDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE

spovedania.jpg

ÎNDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE

Mai întâi de toate mărturisesc înaintea lui Dumnezeu,

Celui închinat în Sfânta Treime, Tatălui şi Fiului şi

Sfântului Duh, înaintea Preasfintei Născatoare de

Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria, înaintea tuturor

îngerilor, a tuturor sfinţilor lui Dumnezeu şi înaintea

sfinţiei voastre, părinte, că eu, păcătosul, în toată clipa şi în

tot ceasul am supărat pe Preabunul Dumnezeu cu

păcatele şi răutaţile mele cele fără de număr:

1. Am păcătuit cu încrederea prea mare şi nesocotită

împotriva lui Dumnezeu, zicând că El este

milostiv şi mă va ierta şi pentru aceea pot să păcătuiesc

mereu.

2. Mi-am pus în minte ca să păcătuiesc cât voi putea,

zicând ca mă voi pocăi la anul, la batrâneţe, pe patul

morţii. Am zis ăa dacă va voi Dumnez eu mă voi mântui,

iar dacă nu, mă va pierde.

3. M-am deznădăjduit de mila lui Dumnezeu,că tot

nu mă va ierta, de aceea am pacatuit mereu.

4. Mi-am pus în minte să mă sinucid şi chiar am

încercat să fac aceasta. Am fost autor moral la sinuciderea

cuiva.

5. Am stat împotriva adevarului arătat şi dovedit al

Bisericii cuprins în Sfânta Scriptură, Sfânta Traditie şi

istorie, motiv pentru care am întristat şi alungat Duhul

Sfânt de la mine (Caz concret).

6. Mi-am împietrit inima, neprimind şi nepazind

cuvântul lui Dumnezeu, socotind Dumnezeieştile Scripturi

mincinoase. Am avut gânduri de hulă împotriva lui

Dumnezeu, a Maicii Domnului, a Sfinţilor sau a altor

lucruri sfinte (Trebuiesc spuse gândurile de hulă).

7. Am hulit faptele bune ale aproapelui; am invidiat pe

aproapele pentru darul ce i l-a dat Dumnezeu.

8. Din răutate nu am dat învăţătura despre credinţă

(dacă am ştiut) celor neştiutori.

9. N-am vrut să aud vorbindu-se despre Dumnezeu,

credinţa, religie.

10. Am zis că Dumnezeu e o născocire a preoţilor,

că El nu există în realitate; că nu există suflet, nici

îngeri, nici draci, nici judecată, nici înviere, nici rai şi

iad, nici viaţă viitoare; m-am lepădat de Dumnezeu

cu cuvântul, cu gândul, chiar şi în scris.

11. Am zis că Dumnezeu ne-a dat uitării, că nu se mai

ocupă de noi.

12. Am crezut mai mult în calendar decât în

învaţătura Bisericii, ţinând sărbătorile şi posturile după

calendarul vechi.

13. Am ţinut calendarul pe vechi, nesocotind

hotarârea Sfântului Sinod al Bisericii. Am fost naş la

Botez sau la Cununie la cei care au fost botezaţi sau

cununaţi de catre preotii stilisti.

14. M-am lepădat de unica şi dreapta credinţă în

Dumnezeu, cea ortodoxă, trecând la alte credinţe

eretice, sectare, schismatice sau filosofii (evrei, musulmani,

budişti, baptişti, penticostali, adventişti,

iehovişti, stilisti, catolici, atei etc). Am practicat yoga, arte

marţiale, dianetică, bioenergie, parapsihologie,

radiestezie, telepatie, hipnotism, spiritism, meditaţia

transcendentală, zen-budismul şi alte asemenea aces -

tora. Am îndemnat si pe alţii la aşa ceva.

15. Am luptat împreuna cu potrivnicii Ortodoxiei la

discreditarea preoţilor şi a învăţăturilor Bisericii; am

facut glume pe seama lor. Am participat la slujbe cu cei

de alte credinţe şi m-am rugat împreună cu ei, căzând

sub afurisenia Bisericii.

16. Am ucis cu voia sau fară de voia mea.

17. Am asuprit pe cei săraci, pe văduve şi pe

orfani; pe cei neputincioşi sau lipsiţi. Am oprit plata

celor ce mi-au lucrat.

18. Am defăimat, batjocorit, bătut pe părinţii mei

trupeşti sau duhovniceşti.

19. Am silit pe alţii să păcătuiască sau i-am ajutat la

păcat (la care anume); am luat apărarea celui ce

păcătuia.

20. Nu am mustrat păcatul altora, când a fost

vremea a face acest lucru.

21. Am avut îndoială, şi mai am, de credinţa întru Unul

Dumnezeu Cel în Treimea cea de o fiinţă şi

nedesparţită - Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

22. Am avut îndoieli asupra credinţei Ortodoxe şi a

celor 7 Sfinte Taine (Botezul, Mirungerea, Pocainta sau

Spovedania, Împartăşania, Preoţia, Nunta şi Sfântul

Maslu).

23. N-am iubit pe Dumnezeu mai presus de orice.

Am căutat să plac mai întâi oamenilor şi apoi lui

Dumnezeu.

24. M-am ruşinat a face fapte urâte înaintea

oamenilor, dar am făcut în ascuns fără a ma ruşina de

Dumnezeu.

25. Am purtat numele de creştin, dar cu viaţa am

fost mai rău decât un pagân.

26. M-am unit cu ateii, ereticii, sectarii, schismaticii,

primindu-i în casa mea, mâncând, rugându-mă împreună

cu ei. Am fost în casa lor sau la adunările lor

încurajându-i în credinţa lor, zicând ca si ei vorbesc tot

din Scriptura şi cred tot în acelaşi Dumnezeu.

27. Am primit binecuvântare, daruri şi ajutor de la

eretici sau sectari. M-am căsătorit cu eretic sau sectar.

M-am casatorit prin cununie mixta (de exemplu: am

primit Taina Cununiei şi la ortodocşi şi la catolici); am

îngăduit copiilor mei să facă o astfel de căsătorie. Am

avut naşi la Botez sau Cununie persoane de altă

credinţă.

28. Am avut şi mai am îndoieli asupra Sfintei

Biserici, a cinstirii Maicii Domnului, a Sfintei Cruci, a

Sfintelor Icoane, a Sfintelor Moaste sau a altor

învăţături ortodoxe.

29. Am citit cărti eretice sau sectare, care sunt

păgubitoare pentru suflet şi potrivnice Bisericii. Am

vândut publicaţii sectare, eretice, pornografice.

30. Am facut glume, ironii; am facut pe alţii să râdă

pe seama cuvintelor din Sfânta Scriptură, a Sfinţilor,

precum şi a preoţilor şi a celorlalţi slujitori ai Bisericii.

Am profanat biserici, troiţe sau morminte.

31. Am trăit anti-creştineşte şi prin mine s-a hulit

numele lui Dumnezeu între oameni. M-am rugat lui

Dumnezeu să-mi ajute la păcat.

32. Am ţinut ziua sâmbetei, la fel ca adventiştii, în

loc de Duminică.

33. Am crezut în spiritism; m-am dus la cei care

vorbesc cu morţii, la cei care deschid cărtile sfinte

(chiar şi la preoţi); am crezut în vise şi vedenii.

34. Am defaimăt şchiopii, ologii, ciungii, cocoşaţii,

urâţii etc, nesocotind ca şi ei sunt oameni şi zidiri ale lui

Dumnezeu. M-am automutilat. Am fost sau sunt de

acord cu: schimbarea sexului, eutanasia, clonarea etc.

35. M-am ruşinat a face semnul Sfintei Cruci la

arătare, când am trecut pe lângă biserici sau troiţe.

Am batjocorit semnul Crucii, făcându-l strâmb pe faţa

mea. Am făcut semnul Crucii pe cusături, covoare, paturi

pe care le-am aşezat pe jos sau pe pat, călcând sau

asezându-mă pe ele.

36. Am slujit făpturii mai mult decât lui Dumnezeu,

iubind copiii, părinţii, fraţii, soţia (soţul), rudeniile,

prietenii, sau: averea, luxul, deşertăciunile lumeşti,

jocurile, cântecele, glumele etc. mai mult decât pe

Dumnezeu.

37. M-am lăsat amăgit de păcat, de frica şi ruşinea

oamenilor, pentru bunuri trecatoare, păcătoase şi pentru

plăceri trupeşti.

38. Am slujit idolilor, adică: pântecelui, iubirii de

arginţi, precum şi altor păcate idoleşti, jertfindu-le din

agoniseala mea.

39. Am ocărât pe alţii ca sunt blânzi, răbdători,că

merg la biserică, că postesc şi se roagă. Am râs de cei

ce se înfrânau de la jocuri, petreceri, glume şi

cântece desfrânate, fumat şi băuturi ameţitoare; precum

şi de cei ce se spovedesc şi împărtăşesc, păzind

poruncile lui Dumnezeu.

40. Am oprit pe alţii de la faptele cele bune.

41. Am fumat, bucurând pe diavol şi mâniind pe

Dumnezeu, cheltuind banii în loc să ajut pe cei lipsiţi.

42. Am ajutat pe cei ce fumează oferindu-le tigări

şi chibrite. Am oferit tigări în schimbul unor servicii,

facându-mă astfel părtaş la păcatul lor.

43. Am folosit droguri, stupefiante sau multă cafea,

distrugându-mi sănătatea sau viaţa.

44. Mi-am ras barba şi mustăţile, m-am tuns după moda

veacului de acum sau mi-am lăsat plete.

45. M-am mascat dându-mi alta

înfăţişare, schimbându-mă din bărbat în femeie sau

invers, sau în capră, urs, strigoi, paiată sau alte chipuri

urâcioase.

46. M-am roşit, vopsit, parfumat; mi-am taiat părul, am

umblat cu capul descoperit, chiar şi în biserică (ca

femeie). Am purtat cercei (chiar şi în semnul Sfintei

Cruci), mărgele, inele; m-am ras pe părţile ascunse

ale trupului. Ca femeie am purtat pantaloni, devenind

urâciune înaintea lui Dumnezeu (vezi: Deuteronomul

22,5; canoanele Sinodului din Gangra).

47. Am fost la ştranduri, plaja; am facut nudism.

48. Ca femeie, am intrat în biserică fiind în

rânduiala firii (perioada lunară). Am sărutat Sfintele

Icoane, am luat anafora sau m-am împărtaşit; mi s-a pus

Sfântul Potir pe cap, am sărutat mâna preotului slujitor,

fiind în această stare.

49. Am luat anaforă dupa ce am mâncat sau băut,

ori când am trăit trupeşte cu soţia sau bărbatul, sau

când am avut scurgeri în vis.

50. Am hipnotizat, am adus oameni în tranşă,am

prezis lucrurile viitoare.

51. M-am ocupat cu telepatia; am crezut că este

un lucru bun, folositor.

52. M-am dus la descântatori, ghicitori, la cei care

deschid cărţile sfinte (preoţi, călugări sau la alt cineva) şi

mi s-a ghicit în ghioc, cafea, în palmă etc.

53. Am făcut şi eu însumi farmece, vrăjitorii,am

ghicit, am descântat, am explicat visele, vedeniile,

zodiacul; am dat copilul pe geam, am facut şi alte lucruri

vrajitoreşti (se va spune ce anume).

54. Am crezut în noroc, destin

(predestinaţie), horoscop, astrologie etc.

55. Am crezut în superstiţii sau că este semn rău

când îti ţiuie urechea, se zbate ochiul; când îţi iese cu

găleata goală în faţă; când îţi trece pisica neagră prin

faţă sau preotul etc. Am folosit culoarea roşie împotriva

deochiului; am purtat baiere, amulete, talismane

crezând că-mi pot fi de folos.

56. Am folosit numele lui Dumnezeu, al Maicii

Domnului şi al Sfinţilor, precum şi semnul Sfintei

Cruci, pentru vrajitorie, descântece...

57. Am crezut ca există strigoi, vârcolaci, zmei şi alte

chipuri ale satanei şi din aceste pricini am ţinut

unele datini sau zile ca să nu mi se întâmple ceva

rău.

58. Am legat bărbat şi femeie să nu se împreune, să

nu se poată căsători; am luat mana de la animale, am

turnat cărbuni şi am descântat la cei bolnavi.

59. În noaptea de Anul Nou m-am uitat în oglindă,

verighetă, am pus busuioc sub cap şi alte multe obiceiuri

draceşti ca să-mi visez soarta. Pentru a fi iubită de un

anumit bărbat, i-am pus spurcăciuni în mâncare sau

băutură.

60. Am sfătuit pe alţii să meargă la vrăjitori sau să

facă lucruri vrajitoreşti. Am avut credinţă mincinoasă

că sufletul dupa ieşirea din trup se reîncarnează în alt

trup sau intră în animale, plante etc.

61. Am jurat strâmb la judecată sau în alte îm -

prejurări (urmările juramântului).

62. Am răul obicei de a folosi numele lui Dumnezeu şi

al sfinţilor fără de rost, la toate nimicurile.

63. Nu am mulţumit lui Dumnezeu pentru binefaceri,

pentru boli, necazuri, ispite, ci am cârtit, m-am blestemat

pe mine, dorindu-mi chiar şi moartea; am blestemat pe

alţii.

64. M-am jurat ca voi rasplăti cu rău celor ce mi-au

făcut rău.

65. Am socotit că trebuie să împlinesc jurământul

nelegiuit facut la mânie sau la beţie şi l -am împlinit.

66. În loc de a ma împaca, am dat în judecata pe

aproapele meu.

67. M-am jurat sa mor, sa orbesc, sa ma arda

focul, sa moara mama, tata, copilul meu etc.

68. Am silit pe altii cu bani, prin îngrozire sau

viclesug ca sa jure pentru mine.

69. Am dracuit pe cei din casa, pe straini, dobitoace,

lucruri, chiar si pe mine însumi.

70. Am jurat pe cele sfinte, fiind singur sau în fata

copiilor, a oamenilor mari, îndemnând si pe altii la asa

ceva.

71. Nu m-am luptat pentru a pazi poruncile lui

Dumnezeu, ci pentru a le dispretui, a le huli.

72. M-am împartasit cu nevrednicie cu Sfintele Taine

ale Domnului nostru Iisus Hristos.

73. Dupa spovedanie si împartasanie m-am întors din

nou la pacate, facându-ma fur de cele sfinte.

74. Am scuipat dupa ce m-am împartasit.

75. Am luat particele.

76. Am luat Aghiasma Mare fara a fi spovedit.

77. Am trecut la pomelnicul mortilor pe cei vii care miau

facut rau; i-am scris pe toaca sau clopot pentru a fi

pedepsiti de catre Dumnezeu.

78. Am crezut si am spus si altora ca nu trebuiesc

botezati copiii când sunt mici, zicând ca ei nu au pacate.

79. Am facut fagaduinte bune lui Dumnezeu la vreme

de strâmtoare, la grea cumpana, iar când mi-a fost bine

le-am calcat.

80. Am fagaduit a da daruri la Biserica, la cei

necajiti, saraci si nu am dat, calcându-mi fagaduinta.

81. Am lucrat Duminica si în sarbatorile bisericesti, la

mine sau la altii. Am facut lucruri care as fi putut sa le

fac si în alte zile: cumparaturi, mâncare,spalat etc.

82. Am cumparat si vândut în acele zile în loc sa

merg la biserica.

83. Am facut claci cu povestiri necuviincioase,cu

vorbe si glume murdare, cu lautari, cu betii si jocuri,

ajungându-se la certuri si scandaluri.

3

84. Mergând la biserica mi-am ales un loc de cinste

si nu am stat cu buna rânduiala, vorbind si tulburând

pe cei din jur.

85. Nu am ascultat cu toata evlavia si credinta

slujbele din biserica. În timpul slujbelor am dormit sau

m-am gândit la lucruri desarte.

86. Nu m-am dus Duminica si în sarbatori la biserica,

ci am stat acasa uitându-ma la slujba de la televizor

sau ascultând la radio, fara a avea un motiv

binecuvântat.

87. Am venit la biserica dupa ce a început slujba si

am plecat înainte de a se termina, asemanându-ma cu

Iuda, vânzatorul.

88. Duminica si în sarbatori nu am facut fapte bune

potrivite vredniciei zilei.

Recieve news about this website directly to your mailbox
Manastirea Strunga
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one